Ανακοίνωση στους Πελάτες της FBME και στο κοινό

23 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσφατα εμφανίστηκαν στον Τύπο διάφοροι ψευδείς και εξωφρενικοί ισχυρισμοί εναντίον της Τράπεζας FBME, η οποία ανήκει στην FBME Ltd. Για παράδειγμα, έχουμε πρόσφατα κατηγορηθεί ότι ο Manafort και ο Gates διεξάγουν εργασίες με εμάς, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ λογαριασμούς στην FBME, ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι έχουν λογαριασμούς με την Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα πιστεύει ότι αυτά τα ψέματα έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα από ανθρώπους με σκοπό να βλάψουν την FBME εμπορικά. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της έκτακτης εκστρατείας ξεκίνησε αμέσως μετά την τελική ακρόαση της διαιτησίας της Διμερής Επενδυτικής Συνθήκης τον Ιούνιο του 2017, μεταξύ των αδελφών Saab και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι, το οποίο επί του παρόντος περιμένουμε το αποτέλεσμα.

Η FBME δεν έχει συμμετάσχει σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποτέ δεν κατηγορήθηκε για τέτοιες ενέργειες, μέχρι τους ισχυρισμούς της FinCEN. Η Τράπεζα ενήργησε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της ΕΕ και της Κύπρου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πολλούς τρίτους ελεγκτές. Η FBME υλοποίησε και λειτούργησε το πιο εξελιγμένο λογισμικό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο επίσης χρησιμοποιήθηκε από άλλες μεγάλες τράπεζες. Η Τράπεζα διενήργησε όλους τους απαραίτητους ελέγχους «Know Your Client», οι οποίοι στη συνέχεια ελέγχθηκαν από τρίτους ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένης εποπτικής εξέτασης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών και παρακολούθησης των πελατών της FBME μετά το άνοιγμα των λογαριασμών τους, ήταν σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής καθώς και με όλους τους σχετικούς νόμους της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η FBME διεξήγαγε αρχική δέουσα επιμέλεια κατά το άνοιγμα λογαριασμού και συνεχή δέουσα επιμέλεια για όλους τους πελάτες της, όπως απαιτείται από τις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε τον προσδιορισμό της πηγής πλούτου, την απόκτηση επιχειρησιακών σχεδίων, τη διεξαγωγή διερευνήσεων  με τη World-Check στα ενδιαφερόμενα μέρη, την παρακολούθηση των ενδιαφερομένων μερών εναντίον καταλόγων κυρώσεων, τον προσδιορισμό του τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO) των εταιρικών πελατών και τη διεξαγωγή αναζητήσεων στο Διαδίκτυο για οποιεσδήποτε αρνητικές αναφορές.

Οι υπαινιγμοί ότι η FBME είχε μια κουλτούρα στην οποία το απόρρητο ήταν υψίστης σημασίας,  όπου το προσωπικό ενθαρρύνεται να αποφύγει τα πρωτόκολλα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να προστατεύσει άνομους πελάτες, είναι απολύτως ψευδές. Η FBME πραγματοποιούσε περιοδική δέουσα επιμέλεια σε όλους τους λογαριασμούς πελατών. Οποιοιδήποτε πελάτες υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικά εκπροθέσμων ατόμων) αναθεωρούντο ετησίως και οι πελάτες κανονικού κινδύνου εξετάστηκαν επίσης, σύμφωνα με τις κανονιστικές εντολές. Όλοι οι πελάτες υψηλού κινδύνου χρειάστηκαν έγκριση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για τη Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MLCO) ή τον Αναπληρωματικό MLCO πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού. Επιπλέον, ο MLCO έπρεπε να εγκρίνει τυχόν αλλαγές στις ταξινομήσεις κινδύνου. Η FBME παρακολούθησε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές μέσω των HotScan και του MANTAS, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες λύσεις AML για τον εντοπισμό συναλλαγών, τη σάρωση πελατών και την ανίχνευση απάτης. Οι ύποπτες συναλλαγές αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες της βιομηχανίας. Οποιοσδήποτε υπαινιγμός για ανεπαρκή συμμόρφωση της FBME είναι ψευδής και τον απορρίπτουμε κατηγορηματικά.

Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί ότι η FBME ενήργησε για τρομοκράτες ή ότι ενήργησε εν γνώσει της για άτομα στα οποία που έχουν επιβληθεί κυρώσεις είναι ψευδή και σκόπιμα καταστρεπτικά. Δυστυχώς, οι προσφυγές της Τράπεζας στα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν ακούστηκαν επί της ουσίας. Η FinCEN ουδέποτε κυκλοφόρησε τα διαβαθμισμένα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία υποτίθεται ότι βασιζόταν.

Οι Αναφορές Υπόπτων Δραστηριοτήτων (SAR) κατατέθηκαν από τις αμερικανικές ανταποκρίτριες τράπεζες της FBME και υπογράμμισαν τυχόν συναλλαγές που μπορεί να φαίνονται ύποπτες σε αυτές. Οι εκθέσεις αυτές παράγονται από όλες τις ανταποκρίτριες τράπεζες και δεν είναι ασυνήθιστες από μόνες τους. Το ρεκόρ SAR της FBME για την περίοδο 2013-2014 έχει δημοσιευθεί επειδή συνέπεσε με τον χρόνο κατά τον οποίο η κυπριακή κυβέρνηση είχε προβεί σε ελέγχους κεφαλαίου σε όλες τις τράπεζες της Κύπρου. Αυτό το περιοριστικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον σήμαινε ότι οι πελάτες θα συναλλάσσονταν συχνά σε μικρότερα ποσά, κάτω από τα καθορισμένα όρια, απλώς και μόνο λόγω των αποφάσεων «περιοριστικών μέτρων». Αυτό δεν πρέπει να παρερμηνεύεται. Οι συναλλαγές αυτές επιβλήθηκαν από τα όρια μεταβίβασης που επιβλήθηκαν σε όλες τις τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι οι ανταποκρίτριες τράπεζες της FBME αναφέρθηκαν  σε συναλλαγές SAR 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της FBME μεταξύ του 2006 και 2014. Ενώ ο αριθμός αυτός φαίνεται μεγάλος, η FBME πραγματοποίησε συνολικά πάνω από 900,000 συναλλαγές αξίας άνω των 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο αυτή. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες αναφέρθηκαν ως ενδεχομένως ύποπτες, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του συνολικού ποσού συναλλαγών δολαρίου της FBME. Η FBME προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα το σκεπτικό της FinCEN που βασίστηκε στο ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να δικαιολογήσει την εφαρμογή του Τελικού Κανόνα. Ωστόσο, δεν επιτράπηκε στην FBME να μελετήσει, να συγκρίνει ή να τεστάρει τις υποτιθέμενες συναλλαγές SAR, για τις οποίες η FinCEN κατ” ισχυρισμόν κατήγγειλε την τράπεζα. Μια υποψία του 1% δεν είναι σήμα κατατεθέν μιας τράπεζας «πρωταρχικής ανησυχίας για το ξέπλυμα χρήματος».

Η FBME Card Services ήταν θυγατρική εταιρία της Τράπεζας, η οποία λειτουργούσε και είχε πλήρη άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Οποιοδήποτε σχέδιο κάρτας ξεκίνησε μόνο αφού οι FBME Card Services είχαν λάβει συγκεκριμένες εγκρίσεις από την VISA ή τη MasterCard και μετά την πλήρη γνωστοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η FBME Card Services είχε μία αρνητική εμπειρία με συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ 2009 και 2010. Παρότι το απομονωμένο πρόβλημα δεν ήταν ασυνήθες στο χώρο, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε άμεσα μέτρα αντικαθιστώντας την ομάδα ανώτερων στελεχών και κάνοντας ένα διορθωτικό πρόγραμμα που συνιστά η Global Vision Group, πιστοποιημένος ανάδοχος της VISA. Μετά την επιτυχή και αυτοεπιβαλλόμενη αποκατάσταση, η VISA επανέφερε την άδεια της FBME Card Services. Οι έλεγχοι από τις εταιρείες RiskSkill και SightSpan επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Εταιρεία συμμορφώθηκε πλήρως με όλους τους σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες και οδηγίες. Επιπλέον, ο επικεφαλής της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διενήργησε έναν εντατικό έλεγχο των Υπηρεσιών Καρτών της FBME και της χορήγησε μια πλήρη άδεια για το Payment Institution το 2014.

Τόσο η Τράπεζα όσο και οι υπηρεσίες καρτών ανέφεραν τακτικά ύποπτους πελάτες στην τοπική Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, ΜΟΚΑΣ. Μια συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε έναν πελάτη, τον οποίο υποψιάστηκε ότι διέπραξε πλάνη. Αυτό συμβαίνει όταν ένας έμπορος δηλώνει ότι παρέχει μία ηλεκτρονική υπηρεσία, ενώ στην πραγματικότητα παρέχει κάτι άλλο. Η Τράπεζα και οι υπηρεσίες καρτών ανέφεραν αυτούς τους έμπορους στη ΜΟΚΑΣ δύο φορές τον Ιούλιο και έπειτα και πάλι τον Οκτώβριο του 2012. Δυστυχώς, η ΜΟΚΑΣ έκλεισε το αρχείο και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό άφησε τόσο την Τράπεζα όσο και τις Υπηρεσίες Κάρτας χωρίς άλλη επιλογή από το να μηνύσει τους εμπόρους για παραβίαση της σύμβασης και έτσι να πληρώσει μόνο την προμήθεια των εμπόρων στο δικαστήριο. Η ενέργεια αυτή της Τράπεζας και των Υπηρεσιών Καρτών είναι ενδεικτική της έκτασης που θα πήγαινε η FBME για την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, και αποδεικνύει ότι ούτε η Τράπεζα ούτε οι Υπηρεσίες Καρτών θα ανέχονταν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα από οποιονδήποτε από τους πελάτες της ή / και τους εμπόρους της.

Η ΚΤΚ στοχεύει την FBME για περισσότερο από μία δεκαετία και έχει παραπλανήσει τη FinCEN για τους δικούς της σκοπούς. Λίγο μετά την παράδοση της ανακοίνωσης της FinCEN στην FBME, η ΚΤΚ επέβαλε πρόστιμο στην Ελληνική Τράπεζα ύψους 1,1 εκατ. Ευρώ επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις AML, ATFL και KYC. Στη συνέχεια η Ελληνική Τράπεζα έκλεισε πάνω από 8.000 λογαριασμούς για να βελτιώσει τη συμμόρφωση – περισσότερους λογαριασμούς από ό, τι η FBME είχε πελάτες.

Τα συμπεράσματα της FinCEN σχετικά με την FBME φαίνεται να βασίζονται σε μυστικές πληροφορίες που παρέχονται από την ΚΤΚ, μια ρυθμιστική αρχή που φαίνεται να κάνει φανερά διακρίσεις ενάντια της FBME. Η ΚΤΚ χρησιμοποίησε αποτελεσματικά την FBME ως αποδιοπομπαίο τράγο για να επιστήσει την προσοχή στις κυπριακές τράπεζες για την κακή συμμόρφωση, και οι αποφάσεις της FinCEN χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για την παράνομη ανάκληση της άδειας της FBME και την εκκαθάρισή της προς όφελος της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία έχει τώρα αναλάβει Τράπεζα με 2 δισ. Δολάρια ΗΠΑ.