Αρχείο συντάκτη Fbmeltd

Αναπάντητα ερωτήματα

10 Σεπτεμβρίου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δεν έχει ακόμα απαντήσει σε ένα αριθμό σημαντικών ερωτημάτων μετά από την απόφασή της να επιβάλει το Διάταγμα Εξυγίανσης επί της FBME Bank στις 21 Ιουλίου. Παρουσιάζουμε εδώ τα 10 πιο σημαντικά:

Συνέχεια

Είναι παράνομη η άνιση μεταχείριση;

10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει εκδώσει μια επιπλέον δήλωση -πατήστε εδώ-  ενδυναμώνοντας την απόφασή του όπως κάποιοι πελάτες του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα τους σε ποσά μέχρι και ΕΥΡΩ 10,000 ημερησίως. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτήν την ανακοίνωση, αλλά είναι καλό που το επαναβεβαιώνει.

Συνέχεια

Απολογία για παράνομη πρόσβαση “hacked” ιστοσελίδας

6 Σεπτεμβρίου 2014

Οι συγγραφείς αυτής της ιστοσελίδας της FBME Limited απολογούνται για τη μη διαθεσιμότητα της κατά τη διάρκεια του απογεύματος και βραδιού της 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου. Μας έχουν ενημερώσει ότι η ιστοσελίδα δέχτηκε επίθεση από «μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα». Από ότι φαίνεται διαταράξαμε κάποιου την ησυχία, κάτι που συμβαίνει όταν λες την αλήθεια.

Συνέχεια

Ανακοίνωση Προσωπικού της FBME Bank

(ανακοίνωση του προσωπικού της FBME Bank στηνκύπρο στις 28 Ιουλίου 2014 προς την Κεντρική Τράπεζα στην οποία εκφράζει τις ανησυχίες της).   

28 Ιουλίου 2014

Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας με τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας και για να υπογραμμίσουμε τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων στις ζωές μας και τις οικογένειες μας.

Συνέχεια

Κλείσιμο Τράπεζας

28 Ιουλίου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάτω από την ιδιότητα της σαν Αρχή Εξυγίανσης της FBME Bank, ανακοίνωσε στην διαδικτυακή της σελίδα ότι την αναστολή των δραστηριοτήτων του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank, συμπεριλαμβανομένου εντολές πελατών για μεταφορές και άλλες πληρωμές,  παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου και Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014. Η εντολή για αναστολή εργασιών μπήκε σε ισχύ από το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου.

Συνέχεια

Οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρηθούν

8 Αυγούστου 2014

Με επιστολή ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2014, ο Stefaan De Rynck, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, έγραψε στους δικηγόρους της FBME, υποσχόμενος να λάβει μέτρα για επίβλεψη της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες είναι υπό συμμόρφωση.

Συνέχεια

Οι Μέτοχοι της FBME προχωρούν σε Διαιτησία στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

20 Αυγούστου 2014

 Αίτημα για διαιτησία έχει κατατεθεί εκ μέρους των μετόχων της FBME,  στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η κίνηση αυτή σχετίζεται με τη μονομερή απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να πωλήσει το υποκατάστημα της FBME Bank στην Κύπρο, κίνηση την οποία οι ιδιοκτήτες θεωρούν ως εχθρική εξαγορά.

Συνέχεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας Επαναβεβαιώνει τα Δικαιώματα της στην Υπόθεση της FBME

23 Αυγούστου 2014

Ο ρυθμιστής των Κεντρικών Γραφείων της FBME Bank στην Τανζανία, έχει επαναβεβαιώσει  τα δικαιώματα επίβλεψης και ρύθμισης που έχει στα θέματα της τράπεζας, των εργασιών, των παραρτημάτων και των θυγατρικών της. Η Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας έχει διορίσει Ειδικό Διευθυντή του οποίου ο ρόλος, μεταξύ άλλων, είναι να παρέχει εγκρίσεις για όλες τις συναλλαγές και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Τράπεζα.

Ο Ειδικός Διευθυντής έχει επίσης επαναβεβαιώσει την απόφασή του όπως καμία οδηγία δεν εφαρμόζεται χωρίς την συγκατάθεση του.

Η FBME τοποθετείται στη δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

30 Αυγούστου 2014

Λευκωσία – 30 Αυγούστου 2014. Το βράδυ της 28ης Αυγούστου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με την κρίση στο παράρτημα της τράπεζας FBME στην Κύπρο. Η ανακοίνωση αυτή χαιρετίστηκε από τους μετόχους ως συνεισφορά σε διάλογο – ή τουλάχιστον ως μία αρχή διαλόγου.

Συνέχεια

Ευχαριστήριο Μήνυμα στους Υπαλλήλους

27 Αυγούστου 2014

Ο συνιδιοκτήτης της FBME Limited, Fadi M Saab, απέστειλε γράμμα στους υπαλλήλους της FBME Bank εκ μέρους του ιδίου και του συνιδιοκτήτη Ayoub-Farid M Saab. Το γράμμα ευχαριστά το προσωπικό για την αφοσίωση του και εκφράζει την εμπάθεια των συνιδιοκτητών προς τους υπαλλήλους σε αυτές τις ώρες ανείπωτης αγωνίας που περνούν.

Συνέχεια