Επαναλειτουργία καταστήματος – ας πούμε!

20 Οκτωβρίου 2014

Το υποκατάστημα της τράπεζας FBME στην Κύπρο άνοιξε εκ νέου σήμερα το πρωί με την επιστροφή του Διαχειριστή, που διόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως είχαμε αναφέρει, το υποκατάστημα δεν ήταν σε θέση να διενεργεί εργασίες λόγω  της απουσίας σε άδεια του Διαχειριστή την προηγούμενη εβδομάδα.

Έχει επιστρέψει τώρα και, κατά πάσα πιθανότητα οι εγκρίσεις για συναλλαγές θα συνεχιστούν στην ίδια βάση όπως και πριν: οι κάτοχοι λογαριασμών του υποκαταστήματος της Κύπρου, των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί, μπορούν να λάβουν εώς 10,000 ευρώ ημερησίως. Άλλοι κατόχοι λογαριασμών που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν τη δυνατότητα αντιπροσώπευσης στην Κύπρο, δεν έχουν πρόσβαση στα λεφτά τους. Επιπλέον, κάποιων οι λογαριασμοί έχουν παγοποιηθεί με εντολές του Διαχειριστή (ο οποίος δεν έχει ακόμη εξηγήσει το γιατί). Είναι κι αυτή κάποιας μορφής επαναλειτουργία, μπορεί να πει κάποιος!

Καθώς ήταν μια βδομάδα με άδεια, υποθέτουμε θα βρήκε το χρόνο να σκεφτεί απαντήσεις στα ερωτήματα που του θέσαμε εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Θα επανέλθουμε επί τούτου.