Τρέχουσα Κατάσταση

14 Οκτωβρίου 2014

Η υποβολή της έκθεσης της FBME, με βάση την εξαντλητική έρευνα στις επιχειρήσεις της, έχει παραδοθεί στο γραφείο της FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα διαβάζεται και αξιολογείται. Μετάφραση στα ελληνικά της Δημόσιας Έκθεσης που τη συνόδευε είναι διαθέσιμη εδώ.

Η υποβολή της έκθεσης της FBME έγινε σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες στις 22 Σεπτεμβρίου, παρέχοντας έτσι στη FinCEN την απαραίτητη χρονική περίοδο για να μελετήσει την απάντηση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Η Τράπεζα με σεβασμό ζήτησε όπως η Ανακοίνωση Πορισμάτων και Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών ενάντια στην Τράπεζα, αποσυρθεί. Αντίγραφο της τρέχουσας κατάστασης μπορεί να βρεθεί εδώ.

Έπειτα θα απομένει η επίλυση της «επίταξης» του υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο, όπως περιγράφει ένας αμερικανός σχολιαστής. Όποιο και αν ήταν το αρχικό σχέδιο – και υπάρχουν πολλά κίνητρα που έχουν αποδοθεί σε αυτό – δεν λειτούργησε καλά για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Δημιούργησαν χάος, καταστρέφοντας τη φήμη της χώρας, είναι υπεύθυνοι για τους ανθρώπους που έχασαν τις δουλειές τους και προκάλεσαν ζημιά στους πελάτες, τους εργαζόμενους και την ίδια την Τράπεζα. Προφανώς γυρεύουν μια διέξοδο, αλλά αυτή τη στιγμή κρατούν μια τίγρη από την ουρά, και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να την αφήσουν.