Ο Διαχειριστής της ΚΤΚ Αποχωρεί από το Κυπριακό Υποκατάστημα της FBME

18 Μαΐου 2015

 Ο Ντίνος Χριστοφίδης, ο λογιστής που διορίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για να διευθύνει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME, αποχώρησε ξαφνικά την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015. Η ΚΤΚ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι ο κ. Χριστοφίδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, παρόλο που σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ο ίδιος είπε άλλως πως. Σε κάποια ανώτερα διευθυντικά στελέχη της FBME ειπώθηκε ότι θα αναλάβει ο Άντριου Ανδρονίκου, ο δεύτερος Διαχειριστής που διορίστηκε από την ΚΤΚ. Ο κ. Ανδρονίκου είναι κυπριακής καταγωγής Βρετανός, με εξειδίκευση στην επανόρθωση οργανισμών. Δεν έχει εμπειρία στην τραπεζική.

Επομένως, αυτή φαίνεται να είναι μια καλή ευκαιρία για την ΚΤΚ και τον Διαχειριστή της να ζητήσουν βοήθεια εμπειρογνωμόνων από την ανώτερη διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της FBME για τη βελτίωση της λειτουργίας του υποκαταστήματος «τόσο για τους καταθέτες όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους». Εξάλλου το κυπριακό υποκατάστημα της FBME λειτουργεί εδώ και 33 χρόνια, περίοδο κατά την οποία υπήρξε ένα από τα πιο ισχυρά υποκαταστήματα στην τοπική τραπεζική αγορά, μέχρι την επιβολή των μέτρων Εξυγίανσης. Εάν η ΚΤΚ σκέφτεται σοβαρά την ελαχιστοποίηση της ζημιάς και την αποφυγή μελλοντικών αιτημάτων για αποζημιώσεις, πρέπει να ενεργήσει τώρα.

Η ΚΤΚ και ο νέος Διαχειριστής οφείλουν να εισακούσουν τις εισηγήσεις της διεύθυνσης της FBME στις επιστολές που στάλθηκαν στο Ντίνο Χριστοφίδη στις 2 και 13 Μαρτίου. Οι επιστολές απέτειναν τον απαραίτητο σεβασμό, αλλά συνάμα έκαναν αναφορά στη έλλειψη κοινοποιημένης στρατηγικής και στη σχεδόν παντελή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του κ. Χριστοφίδη και των διευθυντών αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι στο υποκατάστημα. Η επιστολή της 2ας Μαρτίου περιλάμβανε την πρότασή τους να βοηθήσουν στην ικανοποίηση των ζωτικών συμφερόντων των καταθετών. Στην απουσία οποιασδήποτε απάντησης, στάλθηκε δεύτερη επιστολή στις 13 Μαρτίου, με την οποία προσφέρθηκε η βοήθεια των διευθυντών ως «καταλύτη στην εξεύρεση ενός εποικοδομητικού ρόλου για το μέλλον», προσθέτοντας ότι «Πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε το σκοπό μας, που είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των καταθετών, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το βέλτιστο αποτέλεσμα για την Τράπεζα και το υποκατάστημά της».

Η απάντηση από τον κ. Χριστοφίδη ήρθε τελικά στις 15 Απριλίου 2015, αναφέροντας ότι «οι ισχυρισμοί της επιστολής σας απορρίπτονται στην ολότητά τους», ενώ αρνήθηκε περαιτέρω σχολιασμό, καθώς το θέμα ήταν ενώπιον δικαστηρίων.

Μια άλλη επιστολή διευθυντών της FBME, αυτή τη φορά από τους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Συμμόρφωσης Κινδύνου και Ασφάλειας Πληροφοριών στάλθηκε απ’ ευθείας στην ΚΤΚ, δηλώνοντας ότι η μη συμμετοχή τους σε στρατηγικές αποφάσεις τους απέτρεπε από το να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Η απάντηση σε αυτούς, ήταν διαφορετική. Κλήθηκαν στο γραφείο του Διαχειριστή και απειλήθηκαν με απόλυση γιατί είχαν επικοινωνήσει απ’ ευθείας με την ΚΤΚ. Καμία παραχώρηση δεν έγινε τότε, ούτε σε μετέπειτα αιτήματά τους, ούτε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από το να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις και ευθύνες της εργασίας τους.

Οι περισσότεροι διευθυντές της FBME στην Κύπρο καθώς και οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με την ομάδα του νέου Διαχειριστή, ενώ ανώτερα στελέχη της ΚΤΚ βρίσκονται μόνο λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά στο ωραίο κτίριο της ΚΤΚ.

Σίγουρα, δεν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο στη διευθέτηση μιας από κοινού συνάντησης!