Πρόσφατες Εξελίξεις από τη Διεθνή Διαιτησία του ΔΕΕ

21 Μαΐου 2015

Έχει εκδοθεί δελτίο τύπου σχετικά με πρόσφατες αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ θα συνεχίσει τις εργασίες του τους επόμενους μήνες. Αυτή η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να ενημερώνει τους αναγνώστες της – προσωπικό, πελάτες, συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη – σε όλη την πορεία της διαδικασίας.

Η αίτηση για τη διαδικασία διαιτησίας καταχωρήθηκε στο ΔΔΕ από τους ιδιοκτήτες της FBME στις 28 Οκτωβρίου 2014 μετά την επιβολή των μέτρων της Επιτροπής Εξυγίανσης στις 21 Ιουλίου 2014 με την οποία προχώρησε στην απαλλοτρίωση του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME, ένα υγιές υποκατάστημα τράπεζας, και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε πώλησή του ενάντια στην βούληση των ιδιοκτητών. Η αίτηση καταχωρήθηκε δυνάμει της «Συμφωνίας για Αμοιβαία Προστασία Επενδύσεων» μεταξύ των Δημοκρατιών του Λιβάνου και της Κύπρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2003. Το Άρθρο 6 της Συμφωνίας απαγορεύει την κρατικοποίηση η την πώληση ιδιοκτησίας πολιτών των αντίστοιχων κρατών ενώ το Άρθρο 12 προβλέπει ανάμεσα σ’ άλλα την διαιτησία ως μέτρο επίλυσης διαφορών.

Το ΔΕΕ που εδρεύει στο Παρίσι είναι ο μεγαλύτερος και πιο αντιπροσωπευτικός επιχειρηματικός οργανισμός στον κόσμο για την επίλυση διεθνών διαφορών μέσω διαιτησίας. Έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: θέσπιση κανονισμών, επίλυση διαφορών και δημιουργία πολιτικής. Λόγω του ότι τα μέλη του ασχολούνται με διεθνείς επιχειρήσεις, το ΔΕΕ έχει την ακλόνητη εξουσία να θεσπίζει κανόνες που διέπουν και ρυθμίζουν την διεξαγωγή διασυνοριακών επιχειρήσεων και συμβάσεων. Στον πρόλογο του βιβλίου του Κανόνες Διαιτησίας, το ΔΕΕ αναφέρει: «Η Διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του ΔΕΕ είναι μία επίσημη διαδικασία που καταλήγει σε μια δεσμευτική απόφαση από ένα ουδέτερο διαιτητικό δικαστήριο, η οποία γίνεται αποδεκτή τόσο από την κρατική νομοθεσία όσο και από διεθνείς συμβάσεις, όπως το Συνέδριο της Νέας Υόρκης του 1958».