Σχόλια από Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια

10 Φεβρουαρίου 2016

 Η Sharyn O’Halloran, καθηγήτρια της έδρας George Blumenthal στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έγραψε τα δικά της σχόλια στην ιστοσελίδα της FinCEN σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης της FBME. Στην επιστολή που απέστειλε στη FinCEN για δημοσίευση, η καθηγήτρια O’Halloran εξήγησε ότι η εξειδίκευσή της είναι η μελέτη των διοικητικών διαδικασιών, ρυθμιστικών εξουσιών και καθηκόντων εποπτείας στις ΗΠΑ.

«Ένας οργανισμός όπως η FinCEN έχει εκτεταμένη εμπειρία σε διεθνές και εγχώριο οικονομικό έγκλημα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να του παρέχεται κάποια γραφειοκρατική διακριτική ευχέρεια», έγραψε. «Ωστόσο, αυτή η διακριτική εξουσία δεν θα πρέπει να επιτρέπει στον οργανισμό να επιδιώκει τους δικούς του πολιτικούς στόχους ενάντια προς το δημόσιο συμφέρον.»

«Ορισμένες πτυχές αυτής της υπόθεσης καταδεικνύουν ότι ο οργανισμός συνεχίζει να επιδιώκει τους δικούς του στόχους, παρά την εντολή του Κογκρέσου. Από δημόσιες καταθέσεις στο δικαστήριο και σχόλια, είναι προφανές ότι η FinCEN έχει παραβιάσει το Νόμο Διοικητικής Διαδικασίας (ΑΡΑ) κατά τον καθορισμό των ενεργειών της κατά της FBME. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ότι φαίνεται πως αρκετές από τις ενέργειες της FinCEN κατά της FBME βρίσκονται στο όριο της αντισυνταγματικότητας.»

Για να αποφευχθεί επανάληψη τέτοιων φαινομένων εισηγήθηκε τη θέσπιση ισχυρών διαδικαστικών ελέγχων «… για την πρόληψη παραβιάσεων έναντι άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.»

Η καθηγητής O’Halloran πρόσθεσε ότι η FinCEN έδειξε αμέλεια κατά την αξιολόγηση στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της και στην τροφοδότηση αυτών πληροφοριών στην FBME, κατά παραβίαση της APA. «Η FinCEN φαίνεται να μην έχει δώσει το απαιτούμενο βάρος στα μέτρα που έλαβε η FBME για τη διόρθωση και βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων της. Η FinCEN επίσης φαίνεται να μην έλαβε υπόψη τα πορίσματα των ανεξάρτητων ελεγκτών Ernst & Young και KPMG, ότι η τράπεζα ήταν συμβατή με τα διεθνή και εγχώρια πρότυπα για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Επιπλέον, η υπηρεσία έκανε εσφαλμένες δηλώσεις σχετικά με τη χρονική στιγμή και το μέγεθος προστίμων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν στην FBME.»

«Ένας οργανισμός με σημαντική διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να κάνει στοιχειώδη λάθη. Κατά την άσκηση της διακριτικής εξουσίας για θέσπιση κανόνων, η FinCEN απαιτείται να συμμορφώνεται με αποδεικτικά πρότυπα και να αντικρούει εκείνα τα στοιχεία με τα οποία διαφωνεί. Δεν μπορεί απλά να αγνοεί, να μην αποκαλύπτει, ή να επικαλύπτει άβολα στοιχεία.»

Και πρόσθεσε, «Κατά την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως η απαγόρευση των θεμελιωδών τραπεζικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 311 του νόμου USA PATRIOT, η FinCEN πρέπει να δημιουργήσει και να εφαρμόζει διαφανείς και υπεύθυνες διαδικασίες θέσπισης κανόνων που να συμμορφώνονται με τα κανονιστικά πρότυπα κατά την αξιολόγηση των τραπεζών».

Μπορείτε να βρείτε το σχόλιο της καθηγητή O’Halloran εδώ: http://www.regulations.gov/#!docketBrowser;rpp=25;po=0;dct=PS;D=FINCEN-2014-0007;refD=FINCEN-2014-0007-0057