Τα Κυπριακά Δικαστήρια Σταματούν την Ανάκληση Άδειας από την ΚΤΚ

19 Ιανουαρίου 2016

Τα κυπριακά δικαστήρια έχουν διατάξει τη διακοπή των ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για ρευστοποίηση του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd. Η προσπάθεια της ΚΤΚ για ανάκληση της άδειας του υποκαταστήματος δημοσιεύτηκε από την ΚΤΚ στις 21 Δεκεμβρίου 2015.

Η ανάκληση της άδειας και η μεταγενέστερη προσπάθεια της ΚΤΚ να εξασφαλίσει δικαστική απόφαση ερήμην της FBME έχει απορριφθεί από την FBME, η οποία κινήθηκε νομικά στο Ανώτατο και Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Εάν η αίτηση για ερήμην απόφαση πετύχαινε, το κυπριακό υποκατάστημα της FBME θα προχωρούσε σε άμεση ρευστοποίηση χωρίς προειδοποίηση ή την ευκαιρία άμυνας. Ευτυχώς για τα δικαστήρια, η αίτηση για ερήμην απόφαση απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, πράγμα που ανοίγει το δρόμο για μια σειρά ακροάσεων σχετικά με τις ενέργειες της ΚΤΚ αναφορικά με την ανάκληση της άδειας της FBME, αρχής γινομένης από τις 19 Ιανουαρίου.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η FBME θα κρατά ενήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τυχόν εξελίξεις.