Ο Πρόεδρος απαντά στην επιστολή του προέδρου της FBME

19 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, απέστειλε μία σύντομη απάντηση στην επιστολή ημερομηνίας του προέδρου της FBME Bank Ltd, κ. Ayoub-Farid M Saab ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2015 (η οποία είναι αναρτημένη σε αυτή την ιστοσελίδα).

Ανταποκρινόμενος στην επιστολής του κ. Saab, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι καθότι το θέμα βρίσκεται υπό δικαστική διαδικασία ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε οι υπουργοί του μπορούν να «… παρέμβουν, προκαταλάβουν, ή επηρεάσουν τις διαδικασίες υπό εξέλιξη».