Η FBME Bank καταχωρεί την απάντηση της στην FinCEN

23 Σεπτεμβρίου 2014

Η καταχώρηση της έκθεσης προς το Γραφείο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (“FinCEN”) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, οδεύει προς ολοκλήρωση. Αυτό γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών που δόθηκε για καταχώρηση της έκθεσης προς απάντηση στην Ανακοίνωση Πορισμάτων και Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών της FinCeN τον περασμένο Ιούλιο.

Μια δημόσια έκθεση 28 σελίδων έχει καταχωρηθεί εκ μέρους της Τράπεζας από τους Hogan Lovells που εκπροσωπούν την Τράπεζα σε διεθνή ζητήματα. Για να δείτε την μετάφραση της έκθεσης στα ελληνικά, πατήστε εδώ.

Η έκθεση ξεκαθαρίζει ότι οι εγκληματολογικοί λογιστές της Ernst and Young (“EY”), κατά την αξιολόγησή τους του προγράμματος συμμόρφωσης που ακολουθεί η Τράπεζα, παρατήρησαν ότι οι διαδικασίες της Τράπεζας «ενσωματώνουν τις απαιτήσεις» της τρίτης οδηγίας της ΕΕ για Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος, καθώς και της τέταρτης έκδοσης της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε συμμόρφωση με το άρθρο 59(4) για Πρόληψη και Καταστολή Δραστηριοτήτων για Ξέπλυμα Χρήματος 2007 ως 2013.

Η έκθεση συνεχίζει αναφέροντας ότι η αξιολόγηση των ΕΥ επεσήμανε ότι η FBME «έχει εφαρμόσει  πρωτόκολλα που επιτρέπουν στην Τράπεζα να κρατάει το πρόγραμμα ευθυγραμμισμένο με τις νομικές απαιτήσεις».

Η FBME επανέλαβε την δέσμευσή της  να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Αμερικής, της Κύπρου και της Τανζανίας στη μάχη ενάντια του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έγιναν εισηγήσεις σε τομείς όπου το πρόγραμμα συμμόρφωσης μπορεί να βελτιωθεί και τις οποίες η Τράπεζα ήδη δεσμεύτηκε να εφαρμόσει.