Οι Δικηγόροι της FBME Καταχωρούν Δημόσιο Σχόλιο στο Τελικό Πόρισμα της FinCEN.

27 Ιανουαρίου 2016

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την FBME Limited έχουν καταχωρήσει ένα Δημόσιο Σχόλιο επί του προτεινόμενου Τελικού Πορίσματος της υπηρεσίας FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Αναμένεται ότι το Σχόλιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FinCEN. Μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.