Οι μέτοχοι της FBME λένε «Περιμένετε» την Εγκληματολογική Έκθεση

4 Αυγούστου 2014

Ειδικοί εγκληματολογικοί λογιστές από τις ΗΠΑ έχουν αρχίσει την έρευνά τους στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με Πόρισμα Ευρημάτων και Προτεινόμενων Κανονισμών.

Αυτή η έρευνα θα είναι ενδελεχής και θα τύχει συνεργασίας. Το έργο θα έχει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις εγκεκριμένες από την ΕΕ κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με καταπολέμηση ξεπλύματος χρημάτων και Γνώσης του Πελάτη και βέλτιστης πρακτικής.

 

Οι μέτοχοι της FBME ζήτησαν παύση των ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για πώληση του υποκαταστήματος της τράπεζας στην Κύπρο, ενόσω αυτή η έρευνα διενεργείται . Είναι λογικό και είναι αυτό ακριβώς που επιζητούν, απ’ ότι καταλαβαίνουμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί η Κεντρική Τράπεζα κατέλαβε το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο. Έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημιά αναστέλλοντας πληρωμές από μια τράπεζα που είναι καθ’ όλα υγιής. Ο Ειδικός Διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στην απουσία ανταποκριτριών τραπεζών, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί: υπάρχουν σχέσεις με ανταποκρίτριες τράπεζες.

Η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι θέλει να προστατεύσει του καταθέτες του υποκαταστήματος, αλλά οι ενέργειές της έφεραν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Στην Τανζανία οι Αρχές επιβλέπουν τις συναλλαγές, όπως είναι φυσιολογικό, και έχουν διατηρήσει τις εργασίες τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα υποκαταστήματα της.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί σα να θέλει να αποφύγει την έρευνα, αφού δεν περιμένει αυτή να ολοκληρωθεί και να ετοιμαστεί η τελική έκθεση του Αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Το ειδικό διάταγμα εξυγίανσης με το οποίο κατέλαβε το υποκατάστημα της τράπεζας FBME στην Κύπρο, σχεδιάστηκε για τράπεζες που δε λειτουργούν ή αντιμετωπίζουν δραστικά μικρή ρευστότητα, όχι υγιείς τράπεζες, όπως η FBME στην Κύπρο.