Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

5 Αυγούστου 2014

Οι μέτοχοι της FBME Limited, μητρικής εταιρεία της FBME Bank, ξεκίνησαν αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπου παραθέτουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις ενέργειες που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την διαγωγή του Ειδικού Διαχειριστή από τις 21 Ιουλίου 2014. Η επιστολή αποστάληκε στις 5 Αυγούστου 2014 στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Daniele Nouy.

Η επιστολή περιγράφει την Ειδική Διαχείριση που εκδόθηκε στις 11 μμ το βράδυ της 21ης Ιουλίου, η οποία μεταξύ άλλων προνοεί την άμεση πώληση των περιουσιακών και παθητικών στοιχείων του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank, την οποία χαρακτηρίζει ως δυσανάλογη ανταπόκριση στην προσωρινή έκθεση της FinCEN.

Περεταίρω, συνεπεία της ακραίας ενέργειας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τώρα η FBME βρίσκεται υπό διαχείριση όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Τανζανία.

Επισήμανε ότι, παρόλο που η Τράπεζα έχει την ικανότητα να εκτελεί πληρωμές σε νομίσματα εκτός δολαρίου Αμερικής, ο διορισμένος από την Κεντρική Τράπεζα Ειδικός Διαχειριστής δεν έχει επιτρέψει την επιτέλεση τέτοιων πληρωμών μεταξύ των ημερομηνιών του διορισμού του (21 Ιουλίου) και τουλάχιστο μέχρι την ημερομηνία της επιστολής (5 Αυγούστου).

Ενώ η περίοδος κλεισίματος του παραρτήματος της Τράπεζας έληξε στις 28 Ιουλίου, η απόφαση του Ειδικού Διαχειριστή να δηλώσει ότι το παράρτημα είναι ανοιχτό, αλλά ανίκανο να επιτελεί εργασίες, δημιούργησε συνθήκες για μαζική φυγή καταθέσεων.

Τέθηκε το ερώτημα γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βιάζεται τόσο να πωλήσει ένα υγιές και ρευστό Κυπριακό παράρτημα διεθνούς τράπεζας. Η επιστολή κάλεσε το Συμβούλιο Επιτήρησης της ΕΚΤ να εξετάσει άμεσα τις ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για να αποφανθεί κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση με τα εποπτικά πρότυπα και διαδικασίες της ΕΚΤ.

Έγινε επίσης αναφορά στον μεγάλο βαθμό δυσπιστίας και γενικής έλλειψης εμπιστοσύνης στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα.