Οι Εγκληματολογικές Εκθέσεις Υποβλήθηκαν

3 Δεκεμβρίου 2014

 

Η Τράπεζα FBME υπέβαλε την 1η Δεκεμβρίου 2014 στη FinCEN, μια ολοκληρωμένη εγκληματολογική λογιστική έκθεση που συνέταξαν οι εμπειρογνώμονες της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας E & Y (Ernst & Young). Επιπλέον, η Τράπεζα έχει υποβάλει στη FinCEN εκατοντάδες σελίδες εγγράφων σχετικά με το πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης αναφορικά με την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου». Την υποβολή των εγγράφων έκανε εκ μέρους της Τράπεζας FBME, η διεθνής δικηγορική εταιρεία Hogan Lovells. 

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, υπηρεσία FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια Ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας την Τράπεζα FBME ως «ξένο τραπεζικό ίδρυμα με πρωταρχικό μέλημα το ξέπλυμα χρήματος», και αργότερα εξέδωσε μια Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών. Η Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών δεν έχει οριστικοποιηθεί από τις αρχές των ΗΠΑ, και η Τράπεζα FBME συνεργάζεται με την FinCEN για αντιμετώπιση των ανησυχιών της, έτσι ώστε να μπορούν να αποσυρθούν οι Ανακοινώσεις.

Κατά τη στιγμή της πρώτης υποβολής στη FinCEN, η Hogan Lovells εξέδωσε ένα δημόσιο σχόλιο σχετικά με τα πορίσματα των εγκληματολογικών λογιστών και άλλες έρευνες, αντίγραφο των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ.