Καθορισμός Επιτροπής Διαιτησίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

26 Ιανουαρίου 2015

 Η επιτροπή διαιτησίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι έχει καθοριστεί, με διαιτητές που έχουν διοριστεί από τους ιδιοκτήτες της Τράπεζας FBME, την Κυπριακή Δημοκρατία και έναν πρόεδρο για το δικαστήριο. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα των εν λόγω διαιτητών είναι να εξετάσουν το επείγον ζήτημα της αποζημίωσης απόρροια των ενεργειών του διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εφόσον η υποβολή διαιτησίας έγινε αποδεκτή από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 28 Οκτωβρίου 2014.

Το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από τον καθηγητή Pierre Tercier (πρόεδρο), τον καθηγητή Ibrahim Fadlallah και τον VV Veeder QC.

Ο καθηγητής Pierre Tercier χαίρει μεγάλου σεβασμού ως πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Fribourg και επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενεύης και του Παρισιού. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεθνή διαιτησία και στην επίλυση διαφορών.

Ο καθηγητής Ibrahim Fadlallah είναι ομότιμος Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Έχει διατελέσει διαιτητής ή σύμβουλος σε πολλές διαδικασίες διαιτησίας, ad hoc και σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ICSID, τον Γαλλικό Σύνδεσμο Διαιτησίας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι πρώην μέλος του Διεθνές Δικαστηρίου Διαιτησίας και μέλος του Ινστιτούτου Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Δικαίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ευρω-Αραβικού Φόρουμ για Διαιτησία και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου. Ο κ VV Veeder QC είναι  διαιτητής και νομικός σύμβουλος, από το Essex Court Chambers στο Λονδίνο. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ICCA και του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο και το εξωτερικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων διεθνών επενδύσεων, τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) είναι η μεγαλύτερη, πιο αντιπροσωπευτική επιχειρηματική οργάνωση στον κόσμο. Το ΔΕΕ έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: ρύθμιση κανόνων, επίλυση διαφορών και υπεράσπιση πολιτικής. Επειδή οι εταιρείες και οργανισμοί που είναι μέλη της δραστηριοποιούνται και οι ίδιοι επιχειρηματικά σε όλο τον κόσμο, το ΔΕΕ έχει την ακλόνητη εξουσία στη δημιουργία των κανόνων που διέπουν και ρυθμίζουν την διεξαγωγή διακρατικών επιχειρήσεων και συμβάσεων.