Δικαστής των ΗΠΑ Διατάσσει ΑΝΑΣΤΟΛΗ

22 Ιουλίου 2016

Στις 22 Ιουλίου, 2016 ο Δικαστής Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τράπεζας FBME μέχρι νεωτέρας προειδοποίησης από το συγκεκριμένο Δικαστήριο. Συνεπώς, η τελική ρύθμιση της FinCEN δε θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια που οι διάδικοι αναμένουν την περαιτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορείτε να δείτε το Διάταγμα Αναστολής της επιβολής κυρώσεων του Δικαστή Cooper εδώ.