Είναι αυτός τρόπος να διευθύνεις μια Τράπεζα;

10 Οκτωβρίου 2014

Ο Ντίνος Χριστοφίδης, ο Διαχειριστής που έχει διορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάτω από ανάρμοστο Διάταγμα Εξυγίανσης, θα απουσιάζει από τις 13 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2014, και έχει δώσει οδηγίες να μην εκδίδονται επιταγές κατά την περίοδο αυτή. Με άλλα λόγια, δεν έχει διορίσει αναπληρωτή για να κάνει το αυτόκλητο καθήκον του να εγκρίνει την κάθε πληρωμή. Πιθανό η ασυνήθης αυτή υπηρεσία του να τερματιστεί στις 20 Οκτωβρίου.

Σαν να έχει περάσει τόσος πολύς καιρός, που μας φαίνεται ότι αυτά έχουν συμβεί σε κάποιο άλλο τόπο, αλλά όταν διορίστηκε στις 22 Ιουλίου 2014, είχε πει ότι στόχος του ήταν η προστασία των συμφερόντων των καταθετών. Δεδομένου ότι οι καταθέτες δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στα δικά τους λεφτά πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου, και εφόσον έκτοτε μπορούν να το πράξουν μόνο με επίσκεψη στο υποκατάστημα για να παραλάβουν επιταγή για 10,000 ευρώ, η οποία μπορεί να κατατεθεί σε μία μόνο Κυπριακή τράπεζα, μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτοί οι καταθέτες συμμερίζονται την άποψη ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται. Πολλοί μας έχουν πει ότι ο λεγόμενος Διαχειριστής συχνά προτιμά να κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, αποφασίζοντας να μην εγκρίνει πληρωμές. Πάνω σε ποιά βάση; Από ιδιοτροπία; Ανάλογα με το πως αισθάνεται το πρωί; Δεν μας λέει. Υποθέτουμε ότι θεωρεί τον εαυτό του υπόλογο μόνο στην Επιτροπή Εξυγίανσης της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν λέει τίποτα. Είναι σίγουρα καιρός, η Κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, να δώσει κάποιες απαντήσεις στους πολλούς επικριτές της για αυτό και αλλά ζητήματα.

Και το θέμα δεν είναι καθόλου μικρό. Σε σχέση με ιδιώτες καταθέτες, εταιρικούς καταθέτες και το προσωπικό τους, πελάτες και υπαλλήλους, υπολογίζεται ότι 80,000 άτομα έχουν επηρεαστεί από τα Μέτρα Εξυγίανσης που λήφθηκαν εναντίον του υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME στην Κύπρο και τις γελοιότητες του Διαχειριστή, ο οποίος δεν είχε καν την ευπρέπεια να διορίσει έναν αναπληρωτή, όταν πηγαίνει διακοπές!

————————————————————————————————————————————-

Σημαντική σημείωση: Η FBME δράττεται της ευκαιρίας για να διαβεβαιώσει όλους τους πελάτες της ότι η ρευστότητα της παραμένει υγιής και όλες οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες.