Νέα Έρευνα της ΚΤΚ στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME

30 Απριλίου 2015

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διόρισε ένα νέο σύνολο ερευνητών για να διεξάγουν έλεγχο των διαδικασιών ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME. Οι σύμβουλοι που διορίστηκαν από την ΚΤΚ είναι το διεθνές δικηγορικό γραφείο DLA Piper, οι οικονομικοί ερευνητές Kroll και οι Κύπριοι δικηγόροι Γεωργιάδης & Πηλίδης.

Η Τράπεζα FBME θα προσφέρει την πλήρη συνεργασία της σε μια περαιτέρω προσπάθεια για την εκκαθάριση της Τράπεζας από τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο.

Είναι αυτονόητο ότι η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα πριν από εννέα μήνες. Πολλές ζημιές σε καταθέτες της FBME, συνδεδεμένες εταιρείες, εργαζόμενους και την ίδια την Τράπεζα θα μπορούσαν ίσως να είχαν αποφευχθεί. Επιπλέον, η σημαντική δαπάνη που προκύπτει από την ΚΤΚ για λογαριασμό των Κύπριων φορολογουμένων θα μπορούσε επίσης να ήταν μικρότερη.

Από τον περασμένο Ιούλιο, η FBME Ltd, από μόνη της, έδωσε εξουσιοδότηση για εγκληματολογική λογιστική έρευνα στο διεθνές δικηγορικό γραφείο Hogan Lovells και στους εγκληματολογικούς λογιστές E & Y (Ernst and Young) των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έχουν παρουσιαστεί στη Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, σε διάφορα στάδια μεταξύ Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Η FBME ζητεί απόσυρση των ανακοινώσεων της FinCEN με βάση τα πορίσματα των επαγγελματιών των ΗΠΑ και συνεχίζει να εργάζεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΤΚ διενέργησε πέντε ξεχωριστές έρευνες πάνω στο ίδιο θέμα από ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένων της PWC. Και αυτές έγιναν επιπρόσθετα των ετήσιων ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας, των κ. Τρεππίδης & Σια, αλλά και μιας ειδικής έρευνας που έγινε το 2013 από την KPMG Γερμανίας.

Η ΚΤΚ διορίζει τώρα των Ανδρέα Ανδρονίκου, ειδικό στην αναδιοργάνωση, της Λονδρέζικης λογιστικής εταιρείας UHY Hacker Young, ως συν-διαχειριστή του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME, μετά το διορισμό του Ντίνου Χριστοφίδη τον περασμένο Ιούλιο. Ο κ. Ανδρονίκου ανέλαβε σήμερα.