Οι πληρωμές πρέπει να επανεκκινήσουν

6 Αυγούστου 2014

Οι καταθέτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα λεφτά τους στο Κυπριακό παράρτημα της FBME. Οι πληρωμές έχουν ουσιαστικά μπλοκαριστεί από τον Ειδικό Διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας, παρόλο του ότι ισχυρίζεται ότι εγκρίνει συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, ελάχιστες συναλλαγές έχουν πάρει έγκριση. Ο ισχυρισμός της Κεντρικής Τράπεζας ότι αυτή η κατάσταση προκλήθηκε από απουσία ανταποκριτριών τραπεζών, δεν αληθεύει. Υπάρχουν ανταποκρίτριες τράπεζες.

 Συναλλαγές στα Κεντρικά γραφεία και παραρτήματα στην Τανζανία λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας της Τανζανίας, αλλά συνεχίζονται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που αυτό να μην μπορεί να γίνει και στην Κύπρο.

Όταν διορίστηκε ο Ειδικός Διαχειριστής από την Κεντρική Τράπεζα, είπε ότι σκοπός του θα ήταν να προστατεύσει τους καταθέτες. Όποια και να ήταν η αρχική πρόθεση, τώρα πλέον αυτό δεν συμβαίνει και προκύπτει σαν άμεση συνέπεια της άρνησης του Ειδικού Διαχειριστή να επιτρέψει πραγματοποίηση συναλλαγών.

Η FBME Bank παραμένει μια υγιής τράπεζα και έχει ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη ρευστότητα για να καλύψει τους καταθέτες της. Είναι κατανόηση μας, ότι ο Νόμος Περί Ειδικής Διαχείρισης Τραπεζών, ως έχει, εφαρμόζετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Αλλά όχι σε υγιείς, καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες όπως αυτή του Κυπριακού παραρτήματος της FBME.