Η FBME ζητά όπως η έρευνα των PWC δοθεί στην δημοσιότητα

6 Αυγούστου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ξεκίνησε μια εξέταση σχετικά με το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της FBME, η οποία διεξήχθη από τον διεθνή ελεγκτικό οίκο PwC. Οι PwC διεξήγαγαν την έρευνά τους στην FBME μεταξύ 17 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2014. Τα ευρήματα της έκθεσης δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην FBME, στους μετόχους της αλλά ούτε και στο κοινό της Κύπρου εξόσον γνωρίζουμε. Τα ευρήματα της έκθεσης πρέπει να γνωστοποιηθούν.

Σε συναντήσεις, μεταξύ  αξιωματούχων της FBME και της Κεντρικής Τράπεζας, η Κεντρική είπε ότι η έρευνα των PwC δεν περιείχε σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με πρακτικές που ακολουθεί η τράπεζα για Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος.