Δεύτερη Παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

20 Μαρτίου 2015

 Ο Σταύρος Ζένιος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, 20 Μαρτίου. Είναι το δεύτερο μέλος που παραιτείται τις τελευταίες μέρες. Ο Στέλιος Κοιλιάρης παραιτήθηκε πριν από μία εβδομάδα επικαλούμενος την αδυναμία του να συνεχίσει να υπηρετεί στο υφιστάμενο περιβάλλον. Ο κ. Κοιλιάρης ήταν επίσης μέλος της τριμελούς Επιτροπής Εξυγίανσης που επέβαλε το Διάταγμα Εξυγίανσης στην FBME. 

Κατά την παραίτησή του, ο Σταύρος Ζένιος έδωσε στους δημοσιογράφους μια δήλωση που εξηγεί τους λόγους για την απόφασή του, η οποία έχει επίσης αναρτηθεί στην ελληνική γλώσσα στο ιστολόγιό του: https://zenios.wordpress.com

Αναφέρει επτά λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του. Ένας εξ αυτών, ο πέμπτος στη σειρά, αναφέρεται ως η απόρριψη της γραπτής σύστασής του της 28ης Ιουλίου 2014 για διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας για την περίπτωση της FBME και για την προσέγγιση που επινόησαν η Διοικητής και οι δύο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι.