Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μισθολογίου των 200 ευρώ ημερησίως

20 Μαρτίου 2015

 Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα που εργάζονται σε εταιρείες που διατηρούν λογαριασμούς στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME και αφορούν το μέγιστο όριο ανάληψης των 200 ευρώ ημερησίως. Το όριο των 200 ευρώ επιβλήθηκε τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες καταθέτες από τις αρχές Μαρτίου με ένα δρακόντειο μέτρο που θεσπίστηκε από τον Διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Προηγουμένως ήταν 1.000 ευρώ ημερησίως. 

Αναφορές από εταιρείες λένε ότι αγωνίζονται να πληρώσουν το προσωπικό τους στην ώρα τους, έστω και αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν αλυσιδωτές συνέπειες για τους υπαλλήλους τους που έχουν να καλύψουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Σαφώς, αυτό είναι αντίθετο προς τους όρους του Νόμου περί Προστασίας Μισθοδοσίας του 2007.

Οι εταιρικοί πελάτες αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες όσον αφορά την εκπλήρωση των πληρωμών για το ρεύμα, ενοίκιο, συνδρομή στο διαδίκτυο και άλλες υπηρεσίες. Και για να δείξουμε πώς ο «νόμος των ακούσιων συνεπειών» επηρεάζει την ίδια τη Δημοκρατία, υπάρχει μεγάλη επίπτωση στις πληρωμές των Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Ειδικό Ταμείο Εισφοράς για υψηλά αμειβόμενους

Επομένως, το ημερήσιο όριο αναλήψεων μειώθηκε σε 200 ευρώ από 1.000 ευρώ στις 3 Μαρτίου. Πριν από αυτό, ο Διαχειριστής ψιλόκοβε και άλλαζε μεταξύ διαφόρων ορίων, των οποίων το υψηλότερο ήταν 10.000 ευρώ την ημέρα. Ουδέποτε διασαφηνίστηκε ο λόγος που έπρεπε να υπάρχει ένα ημερήσιο όριο, ούτε ο λόγος για τον οποίο οι καταθέτες έπρεπε να έρθουν στην Κύπρο και να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως για να πάρουν τις επιταγές τους. Εσχάτως, το Δεκέμβριο του 2014, εμφανίστηκε η δικαιολογία ότι ο Διαχειριστής είχε την πρόθεση να κρατήσει ένα σημαντικό ποσό στο αποθεματικό για το σχέδιο προστασίας καταθέσεων, έστω και αν ο σχετικός νόμος στην Κύπρο λέει ότι η ασφάλιση αυτή δεν μπορεί να καταβληθεί από ίδια κεφάλαια του υποκαταστήματος.

Επί του παρόντος, η ΚΤΚ κατέχει 156 εκατομμύρια ευρώ των καταθέσεων της FBME. Για να εξαντληθούν όλα αυτά τα χρήματα με 200 ευρώ την μέρα θα πρέπει να εκδοθούν πάνω από 750.000 υπογεγραμμένες επιταγές – και σίγουρα δεν υπάρχουν τόσες επιταγές σε ολόκληρη τη Δημοκρατία! Πιστεύουμε ότι ουδέποτε ήταν η πρόθεση της ΚΤΚ να επηρεαστεί ο απλός κόσμος της Κύπρου τόσο αρνητικά από το έργο της Αρχής Εξυγίανσης.

Το μοναδικό άτομο που δεν επηρεάζεται από το ημερήσιο όριο των 200 ευρώ είναι ο ίδιος ο Διαχειριστής, ο οποίος αυτό-πληρώνεται από τα ταμεία της FBME ένα ποσό που είναι υπερδιπλάσιο του ημερήσιου ορίου.