Το Ανώτατο Δικαστήριο υποστηρίζει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διέπραξε λάθος να προχωρήσει σε ρευστοποίηση της FBME Bank Ltd.

24 Αυγούστου 2018

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Αρχής Εξυγίανσης  κατά παλαιότερης δικαστικής απόφασης, που αποφάνθηκε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν δικαιολογείτο από νομική άποψη, όταν επιχείρησε να εκκαθαρίσει την FBME Bank Ltd στην Τανζανία. Υπήρξε πολύ μικρή δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της απόφασης, η οποία συμβαδίζει με την αρνητική απεικόνιση της FBME Bank Ltd στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να ενημερώσουμε  τους καταθέτες για την εξέλιξη αυτή και να επιβεβαιώσουμε ότι κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την επιστροφή των καταθέσεων τους.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015 η ΚΤΚ υπέβαλε αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας με αίτημα να διατάξει την ειδική εκκαθάριση και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή κατά της FBME Bank Ltd. Ακολούθησαν τα γεγονότα, στα οποία η ΚΤΚ και η Αρχή Εξυγίανσης  ανακάλεσε την άδεια του υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο. Στις 10 Μαΐου 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας έκρινε ότι η αίτηση αυτή ήταν αβάσιμη, καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας για την έκδοση τέτοιας εντολής και δεν αποδείχθηκε ότι οι ενέργειες της ΚΤΚ και συγκεκριμένα η αίτηση για εκκαθάριση της Τράπεζας εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, σε αντίθεση με όσα επιχείρησε να ισχυριστεί η ΚΤΚ.

Ο αξιότιμος δικαστής, Ιωαννίδης, απέρριψε την αίτηση διαπιστώνοντας ότι η ΚΤΚ δεν απέδειξε τις νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω εντολής.

Η ΚΤΚ αμφισβήτησε την απόφαση αυτή και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, το οποίο, στις 21 Ιουνίου 2018, απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή της ΚΤΚ και αποδόθηκε υπέρ της FBME και των πιστωτών της.

Με την ομόφωνη απόφαση του, το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι συμφωνούσε πλήρως με τις σχετικές διαπιστώσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Η σωστή ανάλυση, όπως υποστηρίχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, ήταν η εξής:

Η FBME Bank Ltd δεν μπορούσε να υποβληθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης επειδή ήταν ξένη τράπεζα με υποκατάστημα στην Κύπρο (και όχι κυπριακή τράπεζα). Αυτό συνέβαινε, παρόλο που πάνω από το 90% των καταθέσεων της ήταν στο υποκατάστημα της Κύπρου. Το υποκατάστημα δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

  • Η ΚΤΚ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ξένη τράπεζα (εν προκειμένω στην FBME Bank Ltd για να της επιτρέψει να λειτουργήσει το υποκατάστημα της Κύπρου), εάν η ξένη τράπεζα δεν είχε ήδη λάβει άδεια από δική της (εν προκειμένω η ρυθμιστική αρχή της Τανζανίας). Κατά συνέπεια, η ΚΤΚ δεν μπορούσε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που χορήγησε η Τανζανία, η οποία αποτελούσε στοιχείο των σχετικών κριτηρίων που απαιτούνται για την εκκαθάριση της FBME Bank Ltd στην Κύπρο.
  • Η ΚΤΚ ουσιαστικά επιδίωξε την εκκαθάριση της FBME Bank Ltd, ελπίζοντας σε εύθετο χρόνο ότι αυτό θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον (κάτι που δεν είναι αυτό που ορίζει ο νόμος). Ωστόσο, το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται από την εκκαθάριση της τράπεζας και ούτε η εκκαθάριση θα συνέβαλε στην «αποκατάσταση της καλής φήμης και αξιοπιστίας του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος».
  • Η FinCEN δεν ήταν δικαστήριο. Ενώ η FinCEN έκρινε ότι η FBME Bank Ltd αποτελεί τράπεζα «πρωταρχικής ανησυχίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ήταν σαφές ότι δεν βρέθηκαν ευρήματα εκ μέρους της FinCEN, για να υποστηριχθεί η άποψη ότι η FBME Bank Ltd συμμετείχε στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι μέτοχοι της FBME Ltd εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου έχει αποδείξει τη θέση που υποστήριζαν από την αρχή των εσφαλμένων ενεργειών της ΚΤΚ.

Η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας της 10ης Μαΐου 2017, η οποία επικυρώθηκε, μπορεί να βρεθεί εδώ:

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseised/pol/2017/1120170388.htm&qstring=fbme

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου, της 21ης Ιουνίου 2018, δεν έχει ακόμη ανεβεί online.