Η FinCEN Διατάσσεται να Ξεκινήσει Νέα Διοικητική Διαδικασία

8 Νοεμβρίου 2015

Χάριν στην δικαστική διαδικασία των ΗΠΑ, η FinCEN εμποδίστηκε από του να θέσει σε εφαρμογή κυρώσεις οι οποίες θα κατέστρεφαν την FBME, παρόλο που η FBME ανέκαθεν έπαιρνε διορθωτικά μέτρα για θέματα που ανεδείκνυαν οι ελεγκτές ή οι εποπτικές αρχές. Χωρίς την απόφαση του Δικαστή Cooper, η FinCEN θα μπορούσε να εξαφανίσει την FBME, βασιζόμενη σε υποτιθέμενες αποδείξεις τις οποίες επέμενε να κρατεί μυστικές, παρόλο που δεν είχε έγκυρο λόγο για τέτοια απόκρυψη.

Η FBME Bank δεν θέλει τίποτα άλλο παρά την ευκαιρία να αντικρούσει ορισμένες έστω από τις μυστικές αποδείξεις, έτσι ώστε να καθαρίσει το όνομά της και να προστατεύσει το προσωπικό και την πελατεία της.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι ο Δικαστής Cooper μέσω του διατάγματός του ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου επέβαλε στην FinCEN τη διεξαγωγή νέας διοικητικής διαδικασίας μέσα σε περίοδο τεσσάρων μηνών, χωρίς να αποσύρει την προηγούμενη απαγόρευση και διατηρώντας δικαιοδοσία. Εξίσου σημαντικό είναι το ότι ο Δικαστής Cooper συμφώνησε ότι η FinCEN έχει την υποχρέωση «κάτω από το Νόμο Διοικητικής Διαδικασίας να δηλώνει τις μη-εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες στηρίζεται, και οι οποίες δεν προστατεύονται από το Νόμο Τραπεζικού Απορρήτου».

Η FBME θα προτιμούσε απλά η FinCEN να είχε αναγνωρίσει αυτή την βασική της υποχρέωση ενωρίτερα. Και η FBME καλωσορίζει την ευκαιρία που θα της δοθεί για να σχολιάσει τις διάφορες μη-εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες είχαν προηγουμένως κατακρατηθεί από τη FinCEN, κατανοώντας, όπως είπε και ο Δικαστής Cooper, ότι η FinCEN θα χρειαστεί να επανεξετάσει τις προϋποθέσεις και την ουσία οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την FBME.