Η Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου Θεωρείται Ασήμαντη

27 Μαΐου 2016

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου να απορρίψει την αίτηση της FBME Bank Limited να αναστείλει τις προγραμματισμένες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την ανάκληση της άδειας του τοπικού υποκαταστήματος της FBME έχει κηρυχθεί ασήμαντη. Η αρχική αίτηση της FBME έγινε πριν από περίπου 21 μήνες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και είχε τη μορφή αίτησης για προσωρινή απόφαση. Το Διοικητικό Δικαστήριο άκουσε την υπόθεση για την ανακούφιση των καθυστερήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και είναι γνωστό ότι το Διοικητικό Δικαστήριο συνήθως δεν λαμβάνει προσωρινά μέτρα.

Οι πραγματικές αποφάσεις ενώπιον των δικαστηρίων στην Κύπρο και τις ΗΠΑ και το διαιτητικό δικαστήριο στη Γαλλία θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Για παράδειγμα, στις αρχές Ιουνίου θα διεξαχθεί ακρόαση από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της FinCEN, οι οποίες προκάλεσαν την απόφαση της ΚΤΚ να διοικεί το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο μέσω της ιδιαίτερα ακατάλληλης χρήσης του ψηφίσματος για Εξυγίανση. Το αποτέλεσμα αυτής της ακρόασης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις συνεχιζόμενες δικαστικές διαδικασίες στην Κύπρο και αλλού.