Η FBME διαψεύδει τις τελευταίες ενέργειες της ΚΤΚ

11 Δεκεμβρίου 2015

 Η FBME Bank απορρίπτει σθεναρά τα υποτιθέμενα στοιχεία που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) υποστηρίζει ότι έχει βρει σχετικά με ελλείψεις στις διαδικασίες καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (AML) και στις διαδικασίες καταπολέμησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας (CTF), και θα προχωρήσει με νομικά μέτρα κατά της επιβολής του προτεινόμενου προστίμου από την ΚΤΚ . 

Επιπλέον, η FBME δηλώνει ότι η απόφαση αυτή φαίνεται να έχει κατασκευαστεί στη βάση ενός ελέγχου που διεξήγαγε η ΚΤΚ στην FBME το καλοκαίρι του 2014. Η FBME ερωτά γιατί χρειάστηκε σχεδόν ενάμιση χρόνος για να αποκαλύψει η ΚΤΚ τα υποτιθέμενα ευρήματα. Επισημαίνει το γεγονός ότι η FinCEN στις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να διεξάγει εκ νέου τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2016, μετά που τα δικαστήρια των ΗΠΑ την εμπόδισαν από το να επιβάλει την οριστική της απόφαση επί της FBME. Λέγεται ότι αυτή η εξέλιξη έχει σχέση με την παρουσίαση αβάσιμων ευρημάτων από την ΚΤΚ.

Επίσης, η FBME σημειώνει ότι οι υποτιθέμενες παραλείψεις αφορούν αποκλειστικά σε διαδικασίες και όχι σε συγκεκριμένες χρηματικές συναλλαγές. H FBME επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της ΚΤΚ στην ιστοσελίδα της έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα ερευνών που διεξάχθηκαν από το Αμερικάνικο γραφείο του κορυφαίου διεθνούς ελεγκτικού οίκου Ernst and Young (E&Y) και ενός ελέγχου που ολοκληρώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα από την KPMG Γερμανίας. Έγιναν εισηγήσεις για αλλαγές που συνάδουν με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αλλά καμία από τις δύο εταιρείες δεν εντόπισε τυχόν παραβιάσεις οδηγιών ή νόμων είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Δημοκρατίας της Κύπρου .

Αυτές ο έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα δόθηκαν στη FinCEN, καταδεικνύουν ότι οι διαδικασίες της FBME είναι σύμφωνες με την τρίτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την τέταρτη έκδοση της κυπριακής οδηγίας, σύμφωνα με το Άρθρο 59(4) του νόμου για καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Επιπρόσθετα, η Ernst and Young ανέφερε ότι η FBME «… τηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν στην Τράπεζα να διατηρεί το Πρόγραμμα σε συνεχή ευθυγράμμιση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις».